SBi 2016:22

Kommunernes strategiske brug af byfornyelsen

Rapporten kortlægger kommunernes brug af byfornyelsesmidler i perioden 2004-2013.

Kommunerne har en række statslige midler til rådighed til at gennemføre byfornyelse, der skal forbedre boligstandarden og sætte gang i udvikling af i udsatte byområder. En af udfordringen for kommunerne er at skabe en større og langvarig effekt, selvom midlerne er små og tidsbegrænsede.

Rapporten peger på, at kommunerne kan styrke effekten ved at udarbejde en vision og en strategi for byfornyelsen, der fx kombinerer flere typer midler til udvalgte indsatser, så det samlet set kan løfte et lokalområde.

Rapporten viser en række eksempler på, hvordan kommuner har arbejdet strategisk med byfornyelse med gode resultater. Kommuner kan bruge rapporten som inspiration til planlægningen af byfornyelsesindsatser.

Rapporten er udarbejdet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Forfatter:
  • Jesper Ole Jensen
Emneord:
Fagfællebedømmelse:
  • Jesper Holm
Illustrationer:
  • Elvira Bräuner
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1821-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2016:22

Kommunernes strategiske brug af byfornyelsen

69 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384