SBi 2010:11

Kommunikation om klima

Evaluering af 'Det klimavenlige Danmark'
Evaluering af effekten af formidling af viden om klimaproblemer og energibesparelser til den brede befolkning gennem henholdsvis brug af hjemmesider og gennem tv-programmer I denne rapport sammenfattes resultaterne af en evaluering af effekten af formidling af viden om klimaproblemer og energibesparelser til den brede befolkning gennem henholdsvis brug af hjemmesider og gennem tv-programmer. Rapporten konkluderer, at hjemmesiderne særligt appellerer til en gruppe, som også står for nogle af de største CO2-udslip – nemlig de 30-50-årige parcelhusejere. Det er dog særligt dem, der i forvejen er mest interesserede i emnet, som benytter hjemmesiderne. I forhold til bestræbelsen på at nå så bredt ud til befolkningen som muligt, konkluderes det, at kombinationen af tv-programmer og hjemmesider er et effektivt virkemiddel. Se eller download rapporten: 'Kommunikation om klima. Evaluering af 'Det klimavenlige Danmark' (2010).
Forfatter:
  • Kirsten Gram-Hanssen
  • Toke Haunstrup Christensen
  • Christian Deichmann Haagerup
  • Susanne Hjortholt Simonsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1419-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2010:11

Kommunikation om klima

60 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384