SBi 2009:09

Kontorbelysning baseret på energieffektive arbejdslamper

Med en nyudviklet arbejdslampe kan der opnås en elbesparelse på ca. 25 pct. i forhold til typiske belys­ningsanlæg, som de udføres i dag. Rapporten beskriver resultaterne af et udviklingsprojekt for kontorbelysning, som tager udgangspunkt i den enkeltes behov, og medfører en variation, der af de fleste vil blive opfattet som en mere interessant belysning. Projektet har vist, at det er muligt at udforme arbejdslamper, så de i sig selv opfylder DS 700-kravene vedr. belysningsstyrker på arbejdsemne og arbejdsbord med en installeret effekt på kun 22 W. Herved kan behovet for almenlys nedsættes betydeligt, så der opnås en elbesparelse på ca. 25 pct. i forhold til typiske belys­ningsanlæg, som de udføres i dag. Se eller download rapporten: 'Kontorbelysning baseret på energieffektive arbejdslamper' (2009)
Forfatter:
  • Kjeld Johnsen
  • Helle F. Rasmussen
  • Anne Iversen
  • Carsten Fischer
  • Carsten P. V. Larsen
  • Steen Traberg-Borup
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1370-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2009:09

Kontorbelysning baseret på energieffektive arbejdslamper

77 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384