Kortlægning af fysiske elementers væsentlighed i trafikken for personer med synshandicap

Denne rapport kortlægger væsentligheden af en række fysiske elementer i trafikken for personer med synshandicap.

Baggrunden for projektet er to undersøgelser fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som viser, at omkring halvdelen af de personer, som har et synshandicap ikke uden særlige vanskeligheder kan færdes i deres lokale miljø. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt Danmarks Orienterings- og Mobilityinstruktører, som lærer denne gruppe borgere at færdes og dermed har stor faglig viden på området.

Med udgangspunkt i anvisningerne i vejreglen ’Færdselsarealer for alle - Universelt design og tilgængelighed’ (Vejdirektoratet 2017) var det tanken, at der ville kunne opstilles en liste, som rangordnede vigtigheden af de fysiske elementer som fx ledelinjer, opmærksomhedsfelter, friholdte gangbaner og lydfyr. Undersøgelsen viser imidlertid, at samtlige fysiske elementer har meget stor betydning for, at denne gruppe borgere kan færdes sikkert. Derfor er en af rapportens konklusioner, at vejreglen bør følges, også selvom den kun har status som vejledning.

Der efterlyses en bedre information mellem kommunerne og de forretningsdrivende, så gangarealer og ledelinjer holdes fri for udstillede varer m.m. Den øvrige befolkning bør ligeledes informeres om, hvad ledelinjer er, og hvorfor de skal stille cykler, løbehjul og andet uden for gangarealerne.

Rapporten giver afslutningsvis nogle anbefalinger til udformning af det trafikale miljø, som hvis de følges, forhåbentlig vil kunne få flere personer med synshandicap til at færdes selvstændigt.

Forfatter:
  • Annette Bredmose
  • Anders Rhiger Hansen
Emneord:
Fagfællebedømmelse:
  • Jonny Nersveen
Illustrationer:
  • Søren Ginnerup
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-93585-27-0
ISBN trykt bog:
978-87-93585-28-7

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

Kortlægning af fysiske elementers væsentlighed i trafikken for personer med synshandicap

139 sider

Levering: Findes som pdf, men kan også bestilles i trykt form. Lev. 6-10 dage

kr. 260,00

ekskl. moms

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384