SBi-rapport 264

Kortlægning og påvirkning af bakterievækst i et større varmtvandssystem

En undersøgelse af en større boligbebyggelse, hvor et større antal beboere var plaget af hudgener i forbindelse med brusebadning. Der gennemførtes forskellige foranstaltninger for at reducere bakterievæksten, og beboernes reaktion herpå blev undersøgt. I denne SBI-rapport redegøres der for en undersøgelse i en større boligbebyggelse, hvor et større antal beboere var plaget af hudgener i forbindelse med brusebadning. Der gennemførtes forskellige foranstaltninger for at reducere bakterievæksten, og beboernes reaktion herpå blev undersøgt ved spørgeskemaundersøgelser. En sammenhæng mellem bakterievækst og de konstaterede hudgener er præsenteret. Rapporten henvender sig i første række til ingeniører og læger, som arbejder med tekniske og helbredsmæssige problemer i forbindelse med produktion og anvendelse af varmt brugsvand. Bestil publikationen 'Kortlægning og påvirkning af bakterievækst i et større varmtvandssystem' (1997)
Forfatter:
  • Kaj Ovesen, Kristian Buch Salomonsen, Kim Jørgart, Lotte Pia Sigbrand og Lene Karen Bagh
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0943-0
Bemærkninger:
Summary s. 101-102
1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 264

Kortlægning og påvirkning af bakterievækst i et større varmtvandssystem

124 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384