Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke

Vejledning til bygherrer

Formålet med dette notat er, at beskrive hvilke krav der er i Bygningsreglement 2010 om inddragelsen af fugtsagkyndig og hvilke krav der er til fugtdokumentation. Desuden indeholder notatet en vejledning til bygherren om, hvordan denne kan sikre sig relevant fugtteknisk rådgivning fra projektering til færdigt byggeri.

Forfatter:
  • Niels-Jørgen Aagaard
  • Eva B. Møller
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-1884-6
1 af 5

Køb bog

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384