SBi 2013:27

Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende miljø- og byplanlægning

En vidensopsamling

Rapporten giver en systematisk gennemgang af den kriminalpræventive miljø- og byplanlægning med fokus på, hvad der ser ud til at virke i forhold til at forebygge kriminalitet og utryghed i det byggede miljø.

De tre hovedtilgange, der analyseres, er Social integrations-perspektivet, Crime prevention through environmental design (CPTED) og ’Øjne på gaden’. Ud fra en gennemgang af den nyeste forskning på området findes, at især de situationelle indsatser (såsom gode oversigtsforhold, solide døre og vinduer samt gode låse) er kriminalpræventivt lovende, men det konkluderes også, at flerdimensionelle indsatser, der formår både at forandre det sociale miljø såvel som det fysiske miljø, ser ud til at være de mest perspektivrige i forhold til at forebygge både kriminalitet og utryghed.

Rapporten er et resultatet af et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, TrygFonden og Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg universitet København og lavet i forbindelse med projektet ’Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning’, der har som formål at reducere kriminalitet og øge tryghed ved at kombinere viden om kriminalprævention og tryghedsfremme med god planlægningspraksis i kommunerne.

Forfatter:
  • Rune Holst Scherg
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1580-7

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2013:27

Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende miljø- og byplanlægning

119 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384