SBi 2007:03

Kvalitetsforskelle mellem sommer- og vinterbyggeri

En analyse baseret på data fra Byggeskadefondens 1-års eftersyn
En analyse baseret på data fra Byggeskadefondens 1-års eftersyn. Det er en gængs opfattelse, at byggeri udført om vinteren er af ringere kvalitet end byggeri udført om sommeren. Denne opfattelse medvirker til en skæv fordeling af aktiviteten i den danske byggesektor på årsbasis. Rapporten "Kvalitetsforskelle mellem sommer- og vinterbyggeri" indeholder en undersøgelse af om opfattelsen afspejler virkeligheden. Analysen er baseret på data fra Byggeskadefondens 1-års eftersyn på offentligt støttet byggeri. Alvoren og omfanget af svigt benyttes som mål for byggeriets kvalitet. Sommer- og vinterbyggeri er defineret enten som byggeri, der udelukkende udføres i sommer- eller vinterhalvåret eller som byggeri, der påbegyndes enten om sommeren eller vinteren. Ingen af analyserne kan bekræfte påstanden om, at vinterbyggeri skulle være af lavere kvalitet end sommerbyggeri, snarere tværtimod. Hverken svigtniveauet eller udbedringsomkostninger til afhjælpning af væsentlige svigt udviser forskel, når vinterbyggeri og sommerbyggeri sammenlignes. Det er heller ikke muligt at påvise forskelle på sommer- og vinterbyggeri, når andelen af bygningsdele med svigt benyttes som parameter. En mulig men ikke eftervist forklaring på dette kunne være, at der foretages korrigerende handlinger om vinteren i form af vejrligsforanstaltninger o.a. Der er ikke foretaget en nøjere analyse af baggrunden for de enkelte svigt, og om i hvor høj grad disse kan opfattes som årstidstypiske eller ej. En stor del af de væsentlige svigt som registreres ved 1-års eftersyn, relaterer til bærende og stabiliserende konstruktioner, i form af mangelfuld udførelse af de dele af byggeriet som skal sikre kraftoverførsel gennem konstruktionen. Disse svigt kan ikke opfattes som relateret specifikt til sommer- eller vinterforhold. En høj andel af projekteringsfejl vil være med til at udviske eventuelle kvalitetsforskelle på sommer- og vinterbyggeri, da sådanne fejl formodes at være uafhængige af vejrliget. Hovedsageligt udenlandske undersøgelser anfører andele på op til 50 pct.; tal som det ikke har været muligt at be/afkræfte i den foreliggende undersøgelse. For at undersøge hvorfor sammenligningen af sommer- og vinterbyggeri falder ud som vist i denne rapport, er der behov for at opstille en årsags-effekt sammenhæng, fx i relation til anvendelsen af vejrligsforanstaltninger. Læs pressemeddelelsen "Byg bare løs om vinteren" (29.05.2007) Download publikationen 'Kvalitetsforskelle mellem sommer- og vinterbyggeri. En analyse baseret på data fra Byggeskadefondens 1-års eftersyn' (2007)
Forfatter:
  • Ernst Jan de Place Hansen
  • Carsten M. Pedersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1298-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2007:03

Kvalitetsforskelle mellem sommer- og vinterbyggeri

52 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384