LCA i tidlig bygningsdesign

Introduktion til metoden og eksempler på miljøprofiler

LCA, også kaldet livscyklusvurdering, er en metode til at vurdere en bygnings forventede samlede miljøaftryk i hele bygningens levetid. Denne publikation forklarer, hvad LCA er, hvilke regler og definitioner, der gælder, og giver eksempler på en række bygningsdeles og bygningers miljøprofiler. Publikationen er et supplement til beregningsværktøjet LCAbyg 4.0 beta, der bruges til at beregne en bygnings miljøaftryk.

Formålet med denne publikation sammen med LCAbyg er at gøre livscyklusvurderinger tilgængelige for en bred kreds af bygherrer og rådgivere for at reducere miljøbelastningen og ressourceforbrug forårsaget af byggeri. Publikationen er sammen med en opdatering af LCAbyg resultatet af et projektsamarbejde mellem Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet, Bygherreforeningen, Arkitektforeningen, Konstruktørforeningen og IDA Byg med støtte fra ELFORSK.

Forfatter:
  • Kai Kanafani
  • Regitze Kjær Zimmermann
  • Harpa Birgisdottir
  • Freja Nygaard Rasmussen
Emneord:
Illustrationer:
  • Kai Kanafani
  • Regitze Kjær Zimmermann
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1902-7
1 af 5

Køb bog

LCA i tidlig bygningsdesign

30 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384