LCA-profiler for bygninger og bygningsdele

Vejledning til værktøj til brug tidligt i designprocessen

I kataloget præsenteres en række forenklede livscyklusvurderingsprofiler (LCA-profiler) for bygningsdele. LCA-profilerne kan bruges til, tidligt i designprocessen, at vurdere konstruktions- og materialevalg med henblik på at sikre en bæredygtig miljøprofil.

De forenklede LCA-profiler og beregningsværktøjet LCAP-værktøj giver mulighed for tidligt at foretage en helhedsvurdering af et byggeris miljømæssige bæredygtighed. Beregningerne foregår på ni forskellige bygningsdele: ydervægge, tage, terrændæk, indervægge, etagedæk, fundamenter og kælderkonstruktioner og er baseret på en database af ca. 800 LCA-beregninger på forskellige konstruktionsløsninger. Der anvendes systemafgrænsning og database fra LCA delen af det danske certificeringssystem for bæredygtige bygninger DGNB.

Kataloget er udarbejdet i InnoBYG regi og er blevet til i et samarbejde mellem Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Henning Larsen Architects og Rambøll.

Projektet er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Forfatter:
  • Rob Marsh
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-1620-0
1 af 5

LCA-profiler for bygninger og bygningsdele

16 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384