Langsigtede effekter af tildeling af statsborgerskab for indvandreres uddannelse, beskæftigelse og bosætning

​Denne publikation undersøger de langsigtede konsekvenser af, at indvandrere har fået statsborgerskab. Den er baseret på data om en gruppe indvandrere, der befandt sig i Danmark i 1995. Det undersøges, om de indvandrere, der fik statsborgerskab i 1995-99, har klaret sig bedre mht. uddannelse, beskæftigelse og indkomst end de, der ikke fik det. Det undersøges også om statsborgerskab har haft betydning for deres bosætning – om de oftere bor i ejerboliger, sjældnere i byområder med mange etniske minoriteter, og oftere i byområder med en højere gennemsnitsindkomst. 

Forfatter:
  • Hans Skifter Andersen
Fagfællebedømmelse:
  • Marie Louise Schultz Nielsen
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-7573-002-5
1 af 5

Langsigtede effekter af tildeling af statsborgerskab for indvandreres uddannelse, beskæftigelse og bosætning

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384