By og Byg Resultater 26

Lavt elforbrug til ventilation

Gode råd i projekteringsfasen
Over 10 pct. af Danmarks samlede elforbrug går til drift af ventilatorer. Der er derfor god fornuft i at se på mulighederne for at spare på elforbruget til ventilation. Over 10 pct. af Danmarks samlede elforbrug går til drift af ventilatorer, og heraf går hovedparten til ventilation i erhvervsbyggeri. Der er derfor god fornuft i at se på mulighederne for at spare på elforbruget til ventilation. Hidtil har man primært interesseret sig for at begrænse energiforbruget til opvarmning af ventilationsluften, men energiforbruget til transporten af luft i ventilationsanlægget bør også indgå i overvejelserne. Sammenfatning
Forfatter:
  • Lennart Jagemar og Niels C. Bergsøe
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1161-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Resultater 26

Lavt elforbrug til ventilation

18 sider

Levering: Ikke i salg endnu

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384