By og Byg Resultater 26

Lavt elforbrug til ventilation

Gode råd i projekteringsfasen
Over 10 pct. af Danmarks samlede elforbrug går til drift af ventilatorer. Der er derfor god fornuft i at se på mulighederne for at spare på elforbruget til ventilation. Over 10 pct. af Danmarks samlede elforbrug går til drift af ventilatorer, og heraf går hovedparten til ventilation i erhvervsbyggeri. Der er derfor god fornuft i at se på mulighederne for at spare på elforbruget til ventilation. Hidtil har man primært interesseret sig for at begrænse energiforbruget til opvarmning af ventilationsluften, men energiforbruget til transporten af luft i ventilationsanlægget bør også indgå i overvejelserne. Sammenfatning
Forfatter:
  • Lennart Jagemar og Niels C. Bergsøe
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1161-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

By og Byg Resultater 26

Lavt elforbrug til ventilation

18 sider

Levering: Ikke i salg endnu

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384