SBi 2019:02

Ledelse af byggesager i Grønland med stadige forbedringer

Vejledning med forslag til udvikling af roller, kompetencer og tværfagligt samarbejde mellem ledere på alle niveauer i byggesagen
Grønlands Selvstyre har ønsket at starte en udvikling af et bedre grønlandsk byggeri uden alvorlige kvalitetsproblemer. Vejledningen skal bidrage til det og sætte fokus på bedre sammenhæng i lederrollerne på alle niveauer i byggesager. Den bygger på en dynamisk, tværfaglig og helhedsorienteret samarbejds- og ledelsesmodel, hvor fem dataplatforme (marked, produkter, processer, formidling og økonomi) er gennemgående i de tre overlappende hovedaktiviteter (programmering, projektering og udførelser/aflevering). Som noget nyt foreslår SBi, at ledelse af byggesager i Grønland også inkluderer udvikling, læring og evaluering med stadige forbedringer på byggesag og i virksomheder. For at understøtte det foreslår SBi desuden, at byggesektoren i Grønland etablerer et langsigtet sektorsamarbejde om stadige forbedringer med bl.a. udviklingsnetværk, erfaringsdeling på tværs af byggesager samt udvikling af fælles vejledninger og kompetencer.
Forfatter:
  • Niels Haldor Bertelsen
Emneord:
Fotos:
  • Niels Haldor Bertelsen
Illustrationer:
  • Niels Haldor Bertelsen
  • Arkitekt Clement & Carlsen
  • Nuuk
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1918-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2019:02

Ledelse af byggesager i Grønland med stadige forbedringer

92 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384