SBi 2015:29

Livscyklusvurdering af større bygningsrenoveringer

Miljømæssige konsekvenser belyst via casestudier

Rapporten viser, at større bygningsrenoveringer kan være miljømæssigt fordelagtige sammenlignet med gennemsnitligt nybyggeri.

Byggearbejdet på den eksisterende boligmasse udgør en stor andel af branchens samlede økonomiske aktivitet og er dermed et vigtigt indsatsområde for en miljømæssigt bæredygtig udvikling af byggebranchen.I denne rapport afklares væsentlige begreber og metoder i forbindelse med livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment, LCA) af større renoveringsarbejder.

Med udgangspunkt i en række cases karakteriseres de involverede materialestrømme, og de miljømæssige påvirkninger ved renoveringsindgrebet bestemmes ved hjælp af LCA og sammenlignes med miljømæssige påvirkninger ved nybyggeri.

Rapporten viser, at renoveringer meget vel kan være miljømæssigt fordelagtige sammenlignet med gennemsnitligt nybyggeri.

Forfatter:
  • Freja Nygaard Rasmussen
  • Harpa Birgisdóttir
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1748-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2015:29

Livscyklusvurdering af større bygningsrenoveringer

55 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384