SBi-meddelelse 133

Livsstil og energiefterspørgsel

Der kan registreres store forskelle i energiforbruget i danske boligområder. Der kan registreres store forskelle i energiforbruget i danske boligområder. Udgangspunktet for analysearbejdet i denne undersøgelse, er en GIS-database, hvor ressourceforbrug, bygnings- og befolkningsoplysninger indgår. Databasen åbner mulighed for at sætte størrelsen af det registrerede forbrug i forbindelse med indtægt, uddannelse, boligforbrug, aldersfordeling og husstandsstørrelse mv. Resultatet af undersøgelsen peger på, at livsstilsforskelle, dvs. den omstændighed, at byens forskellig boligkvarterer befolkes af forskellige livsstilsgrupper, bidrager væsentligt til at forklare de registrerede forbrugsforskelle. Download publikationen: Livsstil og energiefterspørgsel (2002)
Forfatter:
  • Ole Michale Jensen og Kirsten Gram-Hanssen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1063-3
Bemærkninger:
Summary s. 81
1 af 5

Køb bog

SBi-meddelelse 133

Livsstil og energiefterspørgsel

119 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384