Lokale boligpriser påvirker dit kryds til valget

​Vælgerne henholdsvis belønner og straffer typisk den siddende regering for udviklingen i samfundsøkonomien, men ofte er deres opfattelser af økonomiens tilstand påvirket af deres partipolitiske ståsted.

Hvordan kan borgerne erhverve neutral information om økonomien, som de kan trække på i deres evaluering af den siddende regering? I ny forskning undersøger vi, om økonomiske signaler i vælgernes lokalområde – specifikt udviklingen på de lokale boligmarkeder – påvirker deres tilbøjelighed til at stemme på den siddende regering.

Vi undersøger også, om vælgerne lægger mere vægt på udviklingen på boligmarkedet, når denne er mere synlig og præsent i deres bevidsthed. Vi finder støtte til begge påstande ved brug af danske paneldata på såvel valgsteds- som individniveau.

Konklusionen er klar: Stigende boligpriser øger tilbøjeligheden til at stemme på den siddende regering – men særligt når boligmarkedet er meget aktivt (og dermed mere synligt), og når vælgerne selv interagerer med boligmarkedet i forbindelse med flytning.

Forfatter:
  • Peter Thisted Dinesen
  • Frederik Hjorth
  • Kim Mannemar Sønderskov og Martin Vinæs Larsen
Emneord:
Redaktion:
  • Carina Liesk
Fotos:
  • Torben Nielsen
Sprog:
Dansk

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

Lokale boligpriser påvirker dit kryds til valget

18 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384