SBi 2016:21

Lufttæthed af materialer til radonsikring

Testmetode

Radon trænger ind i bygninger gennem luftutætheder i konstruktioner mod jord, fx kældergulv, -væg og terrændæk. En radonspærre skal holde den radioaktive gas radon ude af bygningen.

Denne rapport beskriver en prøvningsmetode, der kan anvendes til at afprøve effektiviteten af radonsikringsmaterialer. I forbindelse med udarbejdelsen af prøvningsmetoden er der testet fire forskellige typer materialer til radonsikring, og det er sket i samarbejde med de pågældende producenter/leverandører.

Prøvningsmetoden kan anvendes til at vurdere en membrans modstand mod luftindtrængning i et typisk énfamiliehus på 100 m2 og er en videreudvikling af prøvningsmetoden SINTEF Byggforsk, NBI 167/02, Radonmembran: Prøving av lufttetthet, Februar 2016. Prøvningen inkluderer tætning omkring gennemføringer samt tætning af indad- og udadgående hjørner.

Forfatter:
  • Torben Valdbjørn Rasmussen
  • Thomas Cornelius
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1794-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2016:21

Lufttæthed af materialer til radonsikring

27 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384