SBi 2017:06

Lufttæthed og luftskifte i eksisterende enfamiliehuse

​Lufttætheden af en bygnings klimaskærm har afgørende betydning for bygningens energiforbrug, ikke mindst hvis man anvender mekanisk ventilation med varmegenvinding. Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse af lufttæthed og ventilation i en række enfamiliehuse med opførelsesår fra 1956 til 2013. Lufttætheden (qF50) i de undersøgte bygninger varierer fra 1,1 til 7,8 l/sm² ved 50 Pa, mens udelufttilførslen varierer fra 0,1 til 0,5 l/sm². Utæthederne viser sig særligt at forekomme i eventuel etageadskillelse mod kælder/krybekælder, i samlinger mod loftet, ved blændpartier til udluftning, ved døre og vinduer, ved gennembrydninger af dampspærre i loftet, samt ved installationsgennemføringer. Undersøgelsens resultater kan ikke dokumentere nogen sammenhæng mellem en given boligs lufttæthed og udelufttilførslen. På den baggrund kan man formulere en hypotese om, at udelufttilførslen i højere grad bestemmes af beboervaner end af bygningens tekniske ydeevne.

Forfatter:
  • Lone H. Mortensen
  • Niels C. Bergsøe
Emneord:
Fotos:
  • Niels C. Bergsøe
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1841-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2017:06

Lufttæthed og luftskifte i eksisterende enfamiliehuse

24 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384