Luftudveksling mellem bolig og tagrum

PFT-målinger i 30 huse

​Denne rapport præsenterer resultaterne fra forskningsprojektet: Luftudveksling mellem bolig og tagrum, PFT-målinger i 30 huse. Projektet undersøgte, i hvilket omfang der sker udveksling af luft mellem bolig og uudnyttede tagrum. Målet var dels at finde ud af, hvilken betydning skimmelsvamp i et tagrum har for eksponeringen i den underliggende bolig og dels at kunne vurdere, om der sker en fugtoverførelse fra boligen til det uopvarmede tagrum. Undersøgelsen har udelukkende fokuseret på tætheden af loftet mellem beboelsesrum og det uudnyttede tagrum. Luftudvekslingen er undersøgt ved en passiv sporgas metode. Undersøgelsen viser, at der forekommer luftudveksling igennem loftskonstruktioner mellem bolig og uudnyttede og uopvarmede tagrum i både varme og kolde perioder. Udvekslingen mellem zonerne forekommer i begge retninger, og det gør sig både gældende i huse med og uden dampspærre. Undersøgelsen viser desuden, at opadrettet luftoverføring fra bolig til tagrum medfører forhøjede fugtforhold i uudnyttede, uopvarmede tagrum. Det sidste bekræfter, at god ventilation af tagrum med udeluft er afgørende for at reducere risikoen for skimmelsvampevækst. Rapporten er en vigtig brik i vores forståelse af de elementer, der spiller en rolle for henholdsvis holdbare og robuste bygningskonstruktioner og et godt indeklima.

Forfatter:
  • Tessa Kvist Hansen
  • Ruut Peuhkuri
Emneord:
Fagfællebedømmelse:
  • Carsten Rode
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-93585-25-6
1 af 5

Køb bog

Luftudveksling mellem bolig og tagrum

82 sider

Levering: Findes som pdf. Kan også bestilles i trykt form: Lev. 6-10 dage

kr. 180,00

ekskl. moms

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384