SBi 2013:34

Lydisolation i nyt boligbyggeri i Grønland

Måling og vurdering

Undersøgelse af om gældende krav i det grønlandske bygningsreglement om lydisolation overholdes i nyopført boligbyggeri.

Rapporten beskriver lydisolationsmålinger i tre etageboligbebyggelser i Grønland. Baggrunden er klager over nabostøj, og Grønlands Selvstyre har derfor ønsket en undersøgelse af, om lydkravene i det gældende grønlandske bygningsreglement fra 2006 er opfyldt i nyopførte boligbebyggelser.

Måleresultaterne viser, at med de anvend­te tunge konstruktioner opfyldes de nugældende lydkrav – svarende til lydkravene i det danske bygningsreglement fra 1995 – med en god margin. Endvidere overholder måleresultaterne i næsten alle tilfælde de skærpede danske krav fra 2010, og der kan således gennemføres en tilsvarende skærpelse i det grønlandske bygningsreglement uden større ændringer i projekterings- eller byggepraksis.

Det påpeges, at resultater­ne ikke kan overføres til lette bygningstyper og heller ikke uden videre til alle tunge byggerier.

Rapporten indeholder desuden forslag til indsatsområder for øget opmærksomhed på lydforhold i boliger samt ideer til indhold i en vejledning i byggesags­behandling vedrørende lydforhold i boligbyggerier.

Forfatter:
  • Birgit Rasmussen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1589-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2013:34

Lydisolation i nyt boligbyggeri i Grønland

46 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384