SBi 2015:27

Lydisolation mellem boliger i etagebyggeri – Kortlægning og forbedringsmuligheder

I Danmark er der 1 mio. etageboliger, hvoraf ca. 0,6 mio. er bygget før, der blev indført lydkrav i bygningsreglementet fra 1961, og ca. 0,4 mio. i de følgende knapt 50 år frem til implementeringen af skærpede lydkrav Bygningsreglement 2008 (BR08). Der er således behov for en opgradering af lydisolationen, men dette sker meget sjældent i forbindelse med renovering.

Rapporten beskriver dels en kortlægning af det danske etageboligbyggeri med hovedkarakteristika for boligadskillende konstruktioner, byggeår, antal boliger og lydisolation, dels resultater af feltmålinger i boligbebyggelser fra 1950’erne og 1970’erne samt af laboratorieforsøg med gulves trinlyddæmpning.

På baggrund af måleresultaterne konkluderes, at der med forholdsvis enkle løsninger for gulve kan tilvejebringes en trinlyddæmpning, der er betydeligt bedre end typiske, eksisterende gulve. Det fremhæves, at mere bevidsthed og viden om mulighederne hos alle parter involveret i renovering af etageboligbyggeri kan bidrage til øget fokus på at tage lydmæssige forbedringer i betragtning på lige fod med andre kvalitetsforbedringer. For at øge opmærksomheden om lydforholdene, giver rapporten forslag til initiativer vedrørende renoveringsprocessen og fremtidssikring af etageboligers lydisolation.

Til rapporten er knyttet fem målerapporter. Feltmålinger i fire bebyggelser og en laboratoriemålerapport.

Forfatter:
  • Birgit Rasmussen
  • Dan Hoffmeyer
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1742-9
1 af 5

Køb bog

SBi 2015:27

Lydisolation mellem boliger i etagebyggeri – Kortlægning og forbedringsmuligheder

76 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384