Lyttetest for bygningskonstruktioner - Udvikling af metode til laboratorieforsøg med nabostøj

I rapporten Lyttetest for bygningskonstruktioner – Udvikling af metode til laboratorieforsøg med nabostøj beskrives udviklingen af en metode, der kan benyttes til lyttetest af oplevet gene af nabostøj transmitteret gennem forskellige typer bygningskonstruktioner. Metoden er også egnet til sammenligning af ”lydkvaliteten” af konstruktioner og boliger fra forskellige tidsperioder.

Rapporten indledes med et overblik over dansk etageboligbyggeri og lydklasser for boliger bygget i forskellige tidsperioder. Der gives desuden eksempler på generende nabostøj, og hvilke aktiviteter der forstyrres.

Der er gennemført laboratorielyttetests med testpersoner. Som forberedelse hertil er der produceret en række lydstimuli til simulering af forskellige slags nabostøj, bl.a. fodtrin, musik, toiletskyl. Dertil kommer trafikstøj og ventilationsstøj, som beboerne ingen indflydelse har på.

Rapporten beskriver forberedelsen og gennemførelsen samt hovedresultaterne fra de gennemførte lyttetest og afsluttes med konklusioner vedrørende behovet for videreudvikling af metoden. Der gives fx forslag til en række nye lydstimuli til fremtidige lyttetest og demoeksempler til eksemplificering af lydforholdene i bl.a ældre boligbyggeri.

Rapporten er udført som en del af et samarbejdsprojekt mellem SBi/BUILD, Aalborg Universitet, og Force Technology.

Forfatter:
  • Birgit Rasmussen
  • Rasmus Stahlfest Holck Skov
  • Torben Holm Pedersen
Emneord:
Fotos:
  • Rasmus Stahlfest Holck Skov
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1954-6

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Lyttetest for bygningskonstruktioner - Udvikling af metode til laboratorieforsøg med nabostøj

67 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384