Målerprojekt

Relevante målere i energirenoveringer af større bygninger

Denne rapport gennemgår hvilke målere, der er behov for i forbindelse med energirenoveringer for at kunne registrere, om de forventede energibesparelser realiseres, og om bygningen og installationerne lever op til den energiperformance, der er opstillet i udbudsmaterialet og antaget i beregningerne af de fremtidige energibesparelser.

Rapporten indgår som en del af projektet med udvikling af metode og proces for gennemførelse af energirenoveringer af store bygninger som beskrevet i SBi-anvisning 269, Energirenovering af større bygninger – metode og proces.

Forfatter:
  • Jacob Birck Laustsen
  • Mette Havgaard Vorre
  • Simon Kamper
  • Steffen E. Maagaard
  • Peter Noyé
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1844-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Målerprojekt

12 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384