By og Byg Resultater 6

Metode til kvalitetsvurdering af alment boligbyggeri

Prøveevaluering af Hvidovrebo afd. 8
En første prøveevaluering af standard og kvalitet på boligbebyggelsen Hvidovrebo afd. 8 er gennemført med succes vedrørende: byggeteknisk standard, lydteknisk standard, beboertilfredshed, miljø og grønt regnskab, totaløkonomi og arkitektur. Varedeklarationer på bygninger kan i fremtiden blive normal praksis for boligbebyggelser i Danmark. En første prøveevaluering af standard og kvalitet på boligbebyggelsen Hvidovrebo afd. 8 er gennemført med succes vedrørende: byggeteknisk standard, lydteknisk standard, beboertilfredshed, miljø og grønt regnskab, totaløkonomi og arkitektur. I rapporten er fremgangsmåden beskrevet, og man kan se de opnåede resultater, men ikke mindst kan man danne sig sit eget indtryk af, hvordan udviklingen kan tegne sig i fremtiden. Bestil eller download publikationen 'Metode til kvalitetsvurdering af alment boligbyggeri' (2001)
Forfatter:
  • Niels Haldor Bertelsen
  • Erik Brandt
  • Georg Gottschalk
  • Klaus Hansen
  • Dan Hoffmeyer
  • Ole Svensson
  • Annelise Willendrup
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1074-9
Bemærkninger:
Udsolgt. Engelsk summary s. 39

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Resultater 6

Metode til kvalitetsvurdering af alment boligbyggeri

56 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384