SBi 2016:23

Mikroprojektering – indkredsning af et fænomen og begreb

Denne rapport introducerer begrebet 'mikroprojektering' med henblik på at skabe øget fokus på, hvordan beslutninger om design- og materialevalg mv. i praksis træffes 'i det små' af de udførende virksomheder og håndværkere.

Rapporten indkredser og afdækker et fænomen, som tilsyneladende er udbredt i praksis, men kun sjældent gøres til genstand for videnskabelig opmærksomhed og refleksion.

Rapporten indkredser mikroprojektering som fænomen og begreb og behandler fire hovedspørgsmål: 1) Hvad er mikroprojektering? 2) Hvem udfører mikroprojektering? 3) Hvor finder mikroprojektering sted? 4) Hvordan bliver mikroprojektering udført?

Med udgangspunkt i de fire spørgsmål peger rapporten på en række udfordringer og potentialer. Rapporten anbefaler, at der igangsættes en større og sammenhængende forsknings- og udviklingsindsats med henblik på en mere tilbundsgående forståelse af mikroprojektering og udvikling af et egentligt koncept for mikroprojektering med tilhørende beslutningsstøtteværktøjer.

Udarbejdelsen af notatet er blevet støttet af Grundejernes Investeringsfond (GI) og InnoBYG.

Forfatter:
  • Kim Haugbølle
  • Peter Vogelius
  • Mikkel Svane Dalegaard
  • Kasper Lynge Jensen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1795-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2016:23

Mikroprojektering – indkredsning af et fænomen og begreb

45 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384