By og Byg Dokumentation 14

Miljødeklarering og -klassificering af bygninger

Forslag til fremgangsmåde
Metode til miljødeklarering og -klassificering af bygninger. Udvikling af fælles miljøindikatorer kan synliggøre bygningers miljøeffekter og derved gøre det lettere for byggeriets parter at tage miljøhensyn i de relevante beslutningssituationer. De kan også være et godt redskab, som arkitekter og ingeniører kan bruge undervejs i projekteringen som hjælp til at træffe mere miljørigtige valg i forbindelse med udformning og materialevalg. SBi arbejder desuden på at udvikle metoder til en egentlig miljødeklarering- og klassificering af bygninger. Bestil eller download publikationerne: Miljøindikatorer for bygninger - en søgen efter et fælles sprog (2004)
Forfatter:
  • Jørn Dinesen
  • Arne Hansen
  • Jørn Treldal
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1104-4
Bemærkninger:
Summary s. 55-56
1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 14

Miljødeklarering og -klassificering af bygninger

56 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384