By og Byg Resultater 21

Miljørigtig projektering af byggeri

Miljømål, virkemidler og målopfyldelse
Metode til miljørigtig projektering af bygninger vha. edb-værktøjet BEAT. Hvis miljøhensyn skal indgå på lige fod med andre hensyn i projekteringen, er det nødvendigt at gøre miljørigtig projektering til et arbejdsredskab, der kan inddrages rutinemæssigt i byggeprojekter. SBi har derfor i samarbejde med NIRAS udarbejdet en metode, som gør det lettere for de projekterende at gennemføre miljørigtig projektering ved at anvende pc-værktjøet BEAT 2002 i arbejdet med at fastlægge miljømål og opstille virkemidler til at nå disse mål. Sammenfatning
Forfatter:
  • Pernille Hedehus
  • Jørn Dinesen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1137-0
Bemærkninger:
Summary s. 23

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Resultater 21

Miljørigtig projektering af byggeri

23 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384