SBi 2008:15

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Under forskellige ejerformer
Potentialet er stort for miljøforbedringer i drift og vedligeholdelse af eksisterende etageboliger. I alt for mange tilfælde bliver oplagte løsninger og fremgangsmåder ikke brugt i den daglige drift og vedligeholdelse af landets boligejendomme, så resurseforbruget kan nedbringes. Undersøgelsen viste en betragtelig majoritet af boligforeninger og -ejendomme, der ikke har tænkt miljøet ind i ejendomsdriften. Ret overraskende var en af årsagerne, at man ikke ved hvordan man gør. Man kender ikke til styringsmidlerne og de tekniske løsninger. Desuden ser beboerne udgifter til miljøhensyn som noget, der går fra boligvelfæren. Dertil kommer, at ejendomsadministratorerne ikke ser miljøhensyn i driften som deres opgave. Se eller download rapporten: 'Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme' (2008)
Forfatter:
  • Jesper Ole Jensen
  • Per Anker Jensen
  • Morten Elle
  • Birgitte Hoffmann
  • Susanne Balslev Nielsen
  • Maj-Britt Quitzau
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1348-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2008:15

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

102 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384