SBi 2014:21

Modeller for dokumentation og kontrol af tilgængelighed

Denne rapport præsenterer syv forskellige modeller for, hvordan man kan håndtere kontrol og dokumentation af tilgængelighed i bygninger.

Det er tanken, at modellerne kan bruges til at styrke den danske byggesagsbehandling på området. Modellerne baserer sig på undersøgelser af, hvordan man håndterer kontrol af tilgængelighed i udlandet. Undersøgelsen er udbygget med interview med ti rådgivere. Flere af dem interesserer sig for den model, hvor rådgiverne og bygherren sammen udarbejder en tilgængelighedsstrategi, som efterfølgende kan bruges i forbindelse med opfølgning og dokumentation.

Forfatter:
  • Sidse Grangaard
  • Søren Ginnerup
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1640-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2014:21

Modeller for dokumentation og kontrol af tilgængelighed

48 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384