SBi 2013:24

Modeller for energibesparelser i kommunale bygninger

Fire forskellige modeller fremlægges og analyseres i forhold deres styrker og svagheder.

Rapporten beskriver fire forskellige modeller til at gennemføre energioptimering i større ejendomsporteføljer. Modellerne er baseret på rundspørger blandt danske kommuner om deres praksis samt casestudier af fire kommuners indsatser for energioptimering af deres ejendomme. I rapporten diskuteres styrker og svagheder ved de forskellige modeller, og hvilke organisatoriske forhold, der bør medtænkes, når der gennemføres energioptimering. Projektet er gennemført i samarbejde mellem Energiforum Danmark og Statens Byggeforskningsinstitut og er støttet af RealDania.

Forfatter:
  • Jesper Ole Jensen
  • Ole Michael Jensen
  • Dorte Nørregaard Larsen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-47-6

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2013:24

Modeller for energibesparelser i kommunale bygninger

60 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384