Modernismens genkomst

En antologi
Som en reaktion mod den postmodernistiske arkitektur har vi i de seneste år har været vidne til en arkitektonisk nydannelse. Den har i sit udtryk meget til fælles med den modernistiske arkitektur. Er der reelt tale om et brud med postmodernismen? Eller udspiller den nye udgave af modernismen sig udelukkende på billedplanet? Som en reaktion mod den postmodernistiske arkitektur har vi i de seneste år har været vidne til en arkitektonisk nydannelse. Den har i sit udtryk meget til fælles med den modernistiske arkitektur. De hvide facader, de gennemgående vinduesbånd, fraværet af ornamentik og det minimalistiske udtryk er blot nogen af de træk, der leder tankerne tilbage til mellemkrigsårenes arkitektur. Men er der reelt tale om et brud med postmodernismen? Eller udspiller den nye udgave af modernismen sig udelukkende på billedplanet? Er dens værdigrundlag således langt fra modernismens? er der med andre ord tale om en fortsættelse af postmodernismen eller modernismens genkomst? Disse spørgsmål søger en række inden- og udenlandske arkitekturteoretikere at give et svar på i denne antologi. Bogen, der er udgivet i samarbejde med Arkitektens Forlag, er redigeret af seniorforskerne Claus Bech-Danielsen og Jens Schjerup Hansen. Bestil publikationen 'Modernismens genkomst' (2001)
Forfatter:
  • Jens Schjerup Hansen (red.)
  • Claus Bech-Danielsen (red.)
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-7407-253-6 (Arkitektens Forlag); 87-563-1099-4 (Statens Byggeforskningsinstitut)
1 af 5

Køb bog

Modernismens genkomst

191 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384