Motalavej

Baselineundersøgelse

Formålet er at kortlægge Motalavejs løbende udvikling – både fysisk og socialt. Resultaterne vil endvidere blive sammenholdt med resultater fra tilsvarende undersøgelser i 14 andre udsatte boligområder, der er genstand for større fysiske forandringer i løbet af de kommende 10 år. 

Forfatter:
  • Mette Mechlenborg
  • Claus Bech-Danielsen
  • Marie Stender
Emneord:
Fagfællebedømmelse:
  • Hans Kristensen
Fotos:
  • Claus Bech-Danielsen
Illustrationer:
  • Claus Bech-Danielsen
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-2028-3
1 af 5

Køb bog

Motalavej

82 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384