Mould growth on building materials

Secondary metabolites, mycotoxins and biomarkers. Ph.D. thesis
Ph.d. projekt. Kristian Fog Nielsen har som en af de første i verden påvist skimmelsvampenes giftstoffer in-situ, dvs. i de byggematerialer, hvor de vokser. Hans ph.d.-afhandling 'Moulds growth on building materials' er udført på Statens Byggeforskningsinstitut og DTU, og blev ved ph.d. forsvaret i december 2001 bedømt som 'et imponerende stykke forskningsarbejde, som vil række langt ind i fremtidens forskning på skimmelsvampeområdet". Kristian Fog Nielsen er efterfølgende blevet ansat som assistant research professor ved BioCentrums mykologigruppe på DTU. Skimmelsvampevækst i bygninger er forbundet med skadelige sundhedspåvirkninger af bygningernes beboere. Imidlertid forekommer den faktiske vækst kun i fugtige og vandskadede materialer og det er et voksende problem i Danmark, der skyldes mindre robuste konstruktioner, utilstrækkelig vedligeholdelse and for lidt ventilation. Denne ph.d.-afhandlings formål er at bestemme om mycotoxiner produceres i fugtige og vandskadede bygninger og også at undersøge miljøforholds (luftfugtighed og temperatur) indflydelse på produktionen af svampevækst og sekundær metabolisme. Se artikel i FORSK06: Ph.d. i skimmelsvampe
Forfatter:
  • Kristian Fog Nielsen
Sprog:
Engelsk
ISBN trykt bog:
87-563-1130-3
Bemærkninger:
Dansk resume s.IX

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

Mould growth on building materials

120 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384