SBi 2011:09

Murerfaget i bevægelse. Vejledning 4. Ny innovationskultur

- National koordinering af udvikling og erfaringsdeling

Rapporten beskriver, hvordan murerfagets faglige udvalg koordinerer og styrer samarbejder på landsplan mellem de forskellige innovationscentre for at understøtte den ny innovationskultur i faget.

Denne vejledning er den fjerde af fire vejledninger, der er udarbejdet i første udviklingsperiode for Murerfaget i Bevægelse fra 2005-2009.

Den beskriver, hvordan det faglige udvalg koordinerer og styre samarbejder på landsplan mellem de forskellige innovationscentre for at understøtte den ny innovationskultur i murerfaget.

Vejledningen retter sig primært mod murere, byggesjak, murerfirmaer og fagskoler, som har interesse i murerfaget udvikling. I vejledningen arbejdes også med områder, som kan have interesse for producenter, leverandører, rådgivere og forskere samt andre faggrupper og skoler, som ønsker at bidrage til byggeriets udvikling.

Murerfaget i Bevægelse er et langsigtet udviklingsprojekt, der kan blive rygraden i en ny innovationskultur i murerfaget og andre byggefag.

Forfatter:
  • Niels Haldor Bertelsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1511-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2011:09

Murerfaget i bevægelse. Vejledning 4. Ny innovationskultur

28 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384