By og Byg Resultater 11

Murerfagets udvikling

Barrierer og muligheder
En undersøgelse der identificerer nogle væsentlige problemstillinger for murerbranchens videre udvikling, bl.a. i relation til virksomhedernes størrelse, videnopbygning og aflønningsforhold. Murerbranchen bliver ofte fremstillet som teknologisk konservativ og svagt funderet med hensyn til udvikling og innovation. De fleste anstrengelser for at skabe udvikling i branchen har været rettet mod produkter snarere end processer. Det betyder, at der ikke har været megen fokus på hvordan den enkelte virksomhed kan udvikle sig, f.eks. organisatorisk og produktivitetsmæssigt, herunder hvilke incitamenter og barrierer der er for en sådan udvikling. Denne undersøgelse identificerer nogle væsentlige problemstillinger af betydning for murerbranchens videre udvikling, bl.a. i relation til virksomhedernes størrelse, videnopbygning og aflønningsforhold. Undersøgelsen er baseret på interviews med tre udførende murervirksomheder samt drøftelser med brancherepræsentanter. Download publikationen 'Murerfagets udvikling' (2001)
Forfatter:
  • Henrik L. Bang
  • Lennie Clausen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1090-0
Bemærkninger:
Engelsk summary s. 21

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Resultater 11

Murerfagets udvikling

37 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384