SBi 2009:01

Muret byggeri og indeklima

Teglvægges fugtoptag og afgivelse ved pludselig ændringer af den indvendige fugtbelastning
Teglvægges fugtoptag og afgivelse ved pludselige ændringer af den indvendige fugtbelastning. I rapporten er vurderet forskellige vægkonstruktioners evne til at udjævne indeluftens fugtighed i forbindelse med pludselige ændringer af de indre fugtkilders styrke. Dataindsamlingen har omfattet feltforsøg i tre eksisterende boliger, henholdsvis et fuldmuret hus med indfarvet kalkpuds som eneste indvendige overfladebehandling, et træhus med akrylmalede gipsplader indvendigt samt et muret hus med akrylmalet letbeton indvendigt. Indsamlede data er sammenlignet med en simpel model for fugt i indeluft. Parallelt hermed er der udført simuleringer i BSim med henblik på at gengive fugtoptag under og efter målingerne, simuleringer af referencesituationer for måleperioderne samt helårssimuleringer. Beregningerne har indbefattet bygningernes termiske indeklima. Se eller download rapporten: 'Muret byggeri og indeklima' (2009).
Forfatter:
  • Lars Gunnarsen
  • Ásta Logadóttir
  • Alireza Afshari
  • Carsten Rode
  • Rikke Møller Glendorf
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1355-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2009:01

Muret byggeri og indeklima

89 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384