SBi 2012:08

Naborøg – afværgeløsninger

Metode til at afværge luftoverførsel mellem lejligheder.

Naborøg er et problem for mange, der bor i etageejendomme.

Beboerne er generet af lugt og partikler fra andres tobaksrygning.

Forfatter:
  • Alireza Afshari
  • Niels C. Bergsøe
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-08-7

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2012:08

Naborøg – afværgeløsninger

108 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384