SBi 2015:19

Niveaufri adgang under hensyntagen til forventede klimaændringer

Rapporten belyser problematikken imellem hensynet til tilgængelighed og klimatilpasninger af bygninger og giver anbefalinger til, hvordan man opnår fugtsikker niveaufri adgang.

Forandringer i klimaet forventes at medføre stadigt større mængder nedbør og hyppigere regnskyl og skybrud, der vil øge fugtbelastningen af bygninger. Overholdes bygningsreglementets krav om niveaufri adgang kan det give yderligere risiko for fugtbelastning. Derfor er der behov for dokumenterede og robuste løsninger for fugtsikker niveaufri adgang til bygninger.

Denne rapport sammenfatter et litteraturstudium og eksempelsamlinger fra ind- og udland og beskriver klimascenarier og løsninger for vandafledning. Rapporten følges senere op af en SBi-anvisning.

Rapporten er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet København som en myndighedsopgave for Energistyrelsen.

Forfatter:
  • Søren Ginnerup
  • Erik Brandt
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1722-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2015:19

Niveaufri adgang under hensyntagen til forventede klimaændringer

69 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384