SBi 2005:04

Nøgletal for boligbebyggelser

En beskrivelse af et nøgletalssystem der med tiden kan danne baggrund for en egentlig varedeklaration på boligbebyggelser. Statens Byggeforskningsinstitut har udviklet et nøgletalssystem, der med tiden giver beboere bedre mulighed for at se, hvad de får for pengene, når de køber eller lejer en bolig i en sammenhængende bebyggelse. Den enkelte bygning eller bebyggelse vurderes på 25 punkter i skalaen A til E, der angiver niveauet for bokvalitet, teknisk standard og drift. Vurderingssystemet kan medvirke til at styrke effektivitet og kvalitet i boligbyggeriet, da det bliver muligt at indplacere byggesagens enkelte nøgletal i forhold til gennemsnit og bedste praksis både for bygning, byggeproces og aktører. Download hele publikationen: 'Nøgletalssystem boligbebyggelser' (2005)
Forfatter:
  • Niels Haldor Bertelsen
  • Stefan Christoffer Gottlieb
  • Ernst Jan de Place Hansen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1224-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2005:04

Nøgletal for boligbebyggelser

101 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384