By og Byg Dokumentation 17

Nye byerhvervs betydning for byens udvikling

Anden del af Erhvervsudvikling, nye byerhverv og byfornyelse
En beskrivelse af de såkaldte nye byerhverv, hvilke typer der er tale om, hvad der kendetegner dem, og hvilke kvaliteter og eventuelle gener, de bidrager med. Erhverv spiller en vigtig rolle i byens udvikling. Ikke kun i form af arbejdspladser og leverandør af varer og tjenester, men også som en vigtig del af byens rum og liv. I denne rapport beskrives de såkaldte nye byerhverv, hvilke typer der er tale om, hvad der kendetegner dem, og hvilke kvaliteter og eventuelle gener, de bidrager med. Desuden diskuteres, hvad der kan gøres for at støtte en bestemt erhvervsudvikling gennem byfornyelse og offentlige initiativer. Analysen bygger på erfaringer fra tre områder: Kvarteret omkring Sankt Hans Torv på Nørrebro i København, dele af Frederiksbjerg i Århus og området omkring Brandts Klædefabrik i Odense. Alle tre områder er karakteriseret ved, at der har foregået en ret omfattende byfornyelse, og at der er sket en vis udskiftning i de typer af erhverv, der er i områderne. Rapporten er den anden af tre delanalyser, der beskæftiger sig med byudvikling, nye byerhverv og byfornyelse. Bestil eller download publikationen 'Nye byerhvervs betydning for byers udvikling' (2001)
Forfatter:
  • Kresten Storgaard
  • Anne Kristina Skovdal og Stine Jensen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1107-9
Bemærkninger:
Summary s. 82-87

Download publikationen (gratis):

1 af 5

By og Byg Dokumentation 17

Nye byerhvervs betydning for byens udvikling

87 sider

Levering: Ikke i salg endnu

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384