SBi-rapport 286

Nye glastilbygninger i ældre etageboligbyggeri

​Med nye glastilbygninger i ældre etageboligbyggeri kan man ud over bygningsmæssige forbedringer og lave vedligeholdelsesomkostninger opnå energibesparelser. I denne rapport er ni eksempler beskrevet og analyseret med hensyn til energibesparelse, brugsmæssige forhold og arkitektur.

Der peges på væsetlige fejl og mangler, som kan undgås ved fremitdige glastilbygninger. Rapporten henvender sig først og fremmest til projekterende arkitekter og ingeniører.

Forfatter:
  • Ole Svensson og Kim B. Wittchen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0988-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 286

Nye glastilbygninger i ældre etageboligbyggeri

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384