SBi 2010:01

Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

Rapporten dykker ned i livet blandt de voksne i multietnsike boligområder med særlig fokus på den adfærd hos de voksne, der giver anledning til problemer. De historier, der fortælles om livet i de multietniske boligområder er ofte historier om ballade, ødelæggelser og utryghed. Det er ofte historier om unge, der har en aparte adfærd. Der er meget få historier om, hvordan de voksne agerer i boligområdet. Denne rapport dykker ned i livet de voksne imellem og har en særlig fokus på den adfærd hos de voksne, der giver anledning til problemer. Rapporten bygger på samtaler med ca. 70 familier i tre boligområder og med ca. 30 professionelle i multietniske boligområder. Den viser, at beboerne generelt har et godt forhold til deres naboer. Mange hilser på og småsnakker med deres naboer. Det er kun få, der har socialt samvær med en nabo. Der er en generel hjælpsomhed naboerne i mellem. Naboerne har ofte kontakt på tværs af etniske gruppering. Beboernes kontakter i bebyggelserne, ud over naboskabet, sker ofte inden for etniske grupperinger. Problemer med de voksnes adfærd samler sig om affaldshåndtering, støj, renlighed og orden i kældre, opgange og udearealer. De fleste opgange fungerer uden nævneværdige problemer. I de opgange, hvor der er problemer er det typisk én husstand, der er anledningen til problemerne. Den 'ballade', som nogle unge laver i bebyggelsen fylder meget hos de voksne. Mange voksne har bekymringer for deres egne unge. Det er imidlertid kun et fåtal af de unge, der giver anledning til alvorlige problemer i bebyggelserne. Typisk er det unge fra kun 1 ud af 100 husstande. For det meste af den problematiske adfærd gælder, at det er hverdag for beboerne, men at det ikke sker hver dag. Se eller download rapporten: 'Om at bo sammen i et multietnisk boligområde' (2010).
Forfatter:
  • Knud Erik Hansen
  • Annette Heron Hansen
  • Hakan Kalkan
  • Winnie Rasmussen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1402-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2010:01

Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

181 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384