SBi 2017:02

Overholdelse af energikrav ved renovering

Opfølgningsprojekt om større bygninger

Denne rapport indeholder en kvalitativt baseret undersøgelse af, hvorvidt bygningsreglementets energibestemmelser ved renovering af bygninger bliver overholdt.

Projektet fokuserer på den del af Bygningsreglementet, der vedrører ombygninger og andre forandringer og dermed hører under kapitel 7.4.1.  

Undersøgelsen baserer sig på kvalitative interview, hvor de interviewede er lovet fuld anonymitet. Der er i første fase af projektet gennemført interview med relevante organisationer i byggebranchen. I den anden fase af projektet er der gennemført interview med rådgivere og udførende, som foretager renoveringsprojekter på større ejendomme, samt med bygningsejere og administratorer. 

Forfatter:
  • Toke Haunstrup Christensen
  • Jesper Ole Jensen
  • Kirsten Gram-Hanssen
  • Anne Gro Stensgaard
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1827-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2017:02

Overholdelse af energikrav ved renovering

33 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384