SBi 2016:06

Overvejelser ved indførelse af krav i bygningsreglementet om etablering af mekanisk ventilation i nye enfamiliehuse

En analyse

Formålet med denne analyse er at fremhæve de overvejelser, der knytter sig til indførelse af krav i bygningsreglementet om etablering af mekanisk ventilation i nye enfamiliehuse.

Analysen undersøger blandt andet, i hvor høj grad der allerede i dag installeres mekanisk ventilation i enfamiliehuse bygget efter lavenergiklasse 2015. I rapporten findes desuden en beregning af, hvad energibesparelsen er på et typisk enfamiliehus ved at ændre ventilationen fra naturlig ventilation til mekanisk ventilation med varmegenvinding.

Rapporten indeholder argumenter for, hvad der taler for, og hvad der taler imod installation af mekanisk ventilation i forhold til naturlig ventilation. Den indeholder desuden betragtninger over fordele og ulemper ved anvendelse af behovsstyret ventilation i enfamiliehuse.

Forfatter:
  • Niels C. Bergsøe
  • Kirsten Engelund Thomsen
  • Jørgen Rose
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1757-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2016:06

Overvejelser ved indførelse af krav i bygningsreglementet om etablering af mekanisk ventilation i nye enfamiliehuse

13 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384