SBi 2018:11

PE-membraners levetid i byggeriet - et litteraturstudie

Denne publikation beskriver eksisterende viden om polyethylen (PE) og i særdeleshed PE-membraner, der anvendes som luft- og dampspærrer i byggeriet. Membranerne kan være fremstillet af ren PE, regenereret PE eller en kombination heraf.

Beskrivelsen af PE-membraner omfatter bl.a. produktegenskaber, kemisk sammensætning og ændrede materialeegenskaber ved ældning. Der er lagt vægt på litteratur om PE-membraner anvendt i byggeri i et klima, der er sammenligneligt med det danske. Litteraturstudiet danner grundlag for et testprogram til vurdering af PE-membraners levetid i byggeriet.

Forfatter:
  • Torben Valdbjørn Rasmussen
  • Eva B. Møller
  • Frederik R. Steenstrup (TI)
  • Jens Kromann Nielsen (TI)
  • Lisbeth M. Ottosen (DTU)
  • Louise Green Petersen (DTU)
  • Morten Hjorslev Hansen (BYG-ERFA)
  • Yvonne Shashoua (Nationalmuseet)
Emneord:
Redaktion:
  • Lise Lotte Beck Raunkjær
Fotos:
  • Yvonne Shashoua
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1900-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2018:11

PE-membraners levetid i byggeriet - et litteraturstudie

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.