SBi-meddelelse 98

På kant med naturen - om byøkologien og det åbne land

Byplanforskerseminar oktober 1992
Sammenfatning af diskussion på byplanseminar i 1992. Den erkendelse, at vores produktionsmåde og levevis i høj grad har bragt os på kant med naturen og på lidt længere sigt på kant med vort eget eksistensgrundlag, breder sig. En samfundsmæssig selvreflektion har allerede udmøntet sig i begreber som renere teknologi, byøkologi og bæredygtig adfærd. I tidens selvreflektion ligger, at vort forhold til naturen i høj grad er et "indre anliggende": Vi er selv natur, og det er vor egen måde at tænke og handle på i forhold til naturen, der har bragt os på kant med naturen - og os selv. Under overskriften "På kant med naturen - om byøkologi og det åbne land" blev disse emner diskuteret på et byplanforskerseminar i oktober 1992. Publikationen: På kant med naturen - om byøkologien og det åbne land (1993) er udsolgt.
Forfatter:
  • Jens Schjerup Hansen (red.) og Susanne Hjortholt Madsen (red.)
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0833-7
Bemærkninger:
Summary s. 119-122
1 af 5

Køb bog

SBi-meddelelse 98

På kant med naturen - om byøkologien og det åbne land

127 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384