SBi 2009:11

På tværs af nye samarbejdskoncepter. Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

Idekatalog
Et katalog over ideer til hvordan man på byggepladserne kan arbejde med både nye samarbejdsformer og forbedring af arbejdsmiljøet. Der arbejdes med nye samarbejdsformer på byggepladsen. Samtidig har byggepladsen mange arbejdsmiljøproblemer. Det er katalogets formål at give ideer til, hvordan man på byggepladserne kan arbejde med både nye samarbejdsformer og forbedring af arbejdsmiljøet. Idekataloget er et delprodukt i projektet "På tværs af nye samarbejdskoncepter. Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser. Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Bestil eller download rapporten: 'På tværs af nye samarbejdskoncepter. Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser. Idekatalog' (2009).
Forfatter:
  • Marianne Forman
  • Susse Laustsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1374-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2009:11

På tværs af nye samarbejdskoncepter. Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

54 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384