SBi 2007:10

På tværs af nye samarbejdskoncepter - Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

Delrapport 1: Et baggrundsnotat baseret på erfaringer og et litteraturstudium
Forskningsprojektet stiller skarpt på, hvad de nye samarbejdsformer i byggeriet betyder for arbejdsmiljøet. Forskningsprojektet stiller skarpt på, hvad nye samarbejdsformer i byggeriet betyder for arbejdsmiljøet. Indenfor de sidste 10 år har nye samarbejdsformer som Lean Construction/trimmet byggeri, partnering, strategiske partnerskaber og selvstyrende grupper vundet indpas i byggebranchen. Samtidig lider byggeriet under alvorlige arbejdsmiljøproblemer. På den baggrund har Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg valgt at tildele projektet "På tværs af nye samarbejdskoncepter – Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser" en støtte på 3,5 mill.kr. Bevillingen er givet til en undersøgelse af, hvad de nye samarbejdsformer betyder for arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet i byggeriet. Projektet løber over 3 år og skal munde ud i en vejledning til branchen med anbefalinger til 'den bedste praksis' til at opnå arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser. Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Læs mere om projektet På tværs af nye samarbejdskoncepter - Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser
Forfatter:
  • Redigeret af Marianne Forman
  • Susse Laustsen
  • Tine Herreborg Jørgensen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1309-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2007:10

På tværs af nye samarbejdskoncepter - Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

70 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384