Påvirkning af indeklimaadfærd

Resultater fra forprojekt om mulige virkemidler

Indeklimaforskningen viser, at vores vaner og adfærd har stor betydning for indeklimaet i boliger, men at vi ved for lidt om, hvad der motiverer beboere til at praktisere en sundere indeklimaadfærd.

I forprojektet: Påvirkning af indeklimaadfærd undersøges det igennem interview med 12 beboere i lejeboliger og en spørgeskemaundersøgelse blandt yderligere 35 beboere, om de kender indeklimarådene, og hvorvidt de følger dem. Indeklimaområdet er stort, og denne undersøgelse tager derfor udgangspunkt i fire udvalgte temaer: Partikelforurening, fugt, kemikalier og temperatur. Undersøgelsen viser, at de fleste beboere kender de mest almindelige indeklimaråd, men at det ofte er forhold som fx komfort, økonomi og indgroede vaner, der gør at rådene ikke følges.

Det fremgår desuden, at skriftligt informationsmateriale ikke har den store effekt på beboernes indeklimaadfærd, men at personlig kontakt virker langt bedre. Interviewene viser også, at praktiske løsninger, som fx affugtere, emhætter og termostater er en forudsætning for, at indeklimarådene følges. Det nytter ikke at anbefale beboerne, at de ikke må tørre deres tøj indendørs, hvis de ikke har andre fornuftige alternativer. Sådanne anbefalinger vil ikke være meningsfulde og vil derfor ikke blive efterlevet.

Målet er, at dette forprojekt skal danne grundlag for et mere dybdegående projekt om beboeres hverdagspraksis, viden og adfærd. Der kunne fx udarbejdes en anvisning til beboere og driftspersonale med forslag til praksisnære løsninger, som tilgodeser beboernes muligheder og vaner samtidig med, at der skabes nogle bedre forudsætninger for at opretholde et sundt indeklima.

Forfatter:
  • Louise Jermiin
Emneord:
Illustrationer:
  • Sirid Bonderup
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1957-7

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

Påvirkning af indeklimaadfærd

85 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384