SBi 2016:16

Parcelhusatlas

En kortlægning af danske parcelhuse og deres ejere

Omtrent halvdelen af alle danskere bor i parcelhus, og parcelhusejerne udgør derfor en vigtig målgruppe, når kommunerne skal fremme energirenovering.

Denne rapport præsenterer resultaterne fra et projekt, der har kortlagt danske parcelhuse, deres ejeres socioøkonomiske forhold og de energiforhold, der knytter sig til husene. Kortlægningen viser blandt andet, at over halvdelen af landets parcelhuse vurderes egnede til energirenovering, men at de er forskelligt fordelt på landsplan og internt i de enkelte kommuner.

Oplysningerne fra kortlægningen er formidlet visuelt i et interaktivt atlas, der viser parcelhusområder i Danmark opdelt i kommuner og sogne. I projektet er udviklet en typologi af parcelhuse efter egnethed til energirenovering. Det kan hjælpe kommunerne med at udpege de områder, der er bedst egnede til en energispareindsats.
Fire udvalgte kommuner har stillet deres erfaringer med fremme af energirenovering blandt parcelhusejere til rådighed og har medvirket i en løbende sparring om udvikling af parcelhusatlasset.

Det interaktive parcelhusatlas kan ses her.

Forfatter:
  • Jesper Ole Jensen
  • Elvira Bräuner
  • Kirsten Gram-Hanssen
  • Anders Rhiger Hansen
  • Jacob Norvig Larsen
  • Anne Gro Stensgaard
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1779-5
1 af 5

SBi 2016:16

Parcelhusatlas

61 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384